Cập nhật: 13:54 GMT - thứ năm, 6 tháng 5, 2010

Trước giờ đón Đức Tân Tổng Giám Mục Phó Hà Nội

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Lễ đón Đức Tân Tổng Giám Mục Phó Phêrô Nguyễn Văn Nhơn của Hà Nội sẽ diễn ra vào sáng thứ Sáu, ngày 7 tháng Năm 2010.

Điều đáng chú ý là trong thông báo của Văn Phòng Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội có yêu cầu:

"Để thánh lễ được trang nghiêm, trật tự và sốt sắng, xin anh chị em không mang những gì không cần thiết cho thánh lễ và tránh mọi thái độ, cử chỉ, hay lời nói có thể ảnh hưởng đến bầu khí thánh thiêng của phụng vụ."

Linh mục Huỳnh Công Minh, phát ngôn nhân cho Tổng Giám mục địa phận Sài Gòn, giải thích với BBC về một số khúc mắc đằng sau sự kiện.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.