Cập nhật: 14:15 GMT - thứ hai, 17 tháng 5, 2010

Cập nhật tình hình Thái Lan 17/5

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Bangkok lại có thêm một ngày căng thẳng, khi quân chính phủ tìm cách gia tăng sức ép đến khu căn cứ của người áo đỏ ngay giữa trung tâm thủ đô.

Nhiều khu vực của Bangkok nay thành vùng chiến sự.

Được biết số người chết trong bốn ngày giao tranh, kể từ cuối tuần qua, nay lên tới ít nhất 35 người.

Phóng viên Phạm Khiêm của Ban Việt Ngữ tại Bangkok cập nhật về các diễn biến mới nhất trong ngày.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.