Cập nhật: 13:12 GMT - thứ tư, 19 tháng 5, 2010

Lãnh đạo áo đỏ đầu hàng

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

(Video không có thuyết minh)

Lãnh đạo của cuộc biểu tình chống chính phủ đầu hàng quân lính khi xe tăng tiến vào căn cứ của người áo đỏ tại trung tâm Bangkok.

Chính phủ nói họ chỉ tiến hành hòa đàm nếu như người áo đỏ rời căn cứ biểu tình và về nhà.

Kể từ thứ Năm tuần trước, giao tranh giữa quân chính phủ và người áo đỏ đã làm ít nhất 40 người thiệt mạng.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.