Cập nhật: 12:24 GMT - thứ năm, 20 tháng 5, 2010

Bangkok sau lệnh giới nghiêm

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Chính quyền Thái Lan loan báo thêm ba đêm giới nghiêm tại Bangkok và 23 tỉnh sau khi quân đội dẹp căn cứ biểu tình của người áo đỏ.

Sau đêm giới nghiêm đầu tiên trong 18 năm (tối thứ Tư 19/5) tình hình Bangkok vẫn khá căng thẳng.

Cuộc phản đối của người áo đỏ có thể chấm dứt tuy nhiên mối thù vẫn còn đó. Sự căm giận và bực bội sẽ vẫn còn.

Chia rẽ sâu rộng tại Thái Lan đã được phơi bày một cách đau đớn.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.