Cập nhật: 16:43 GMT - thứ hai, 31 tháng 5, 2010

Kỷ lục mới

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Nhà vô địch trượt pa-tanh, Taig Khris, muốn lập kỷ lục Guinness mới hôm thứ Bảy khi nhảy từ trên tháp Eiffel xuống đường băng bên dưới.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.