Cập nhật: 14:45 GMT - thứ năm, 3 tháng 6, 2010

Giảng viên Việt Nam ở Thượng Hải

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Một trong những đại học có giảng viên người Việt ở Thượng Hải là Đại học Tài chính Kinh tế, một trong những trường kinh tế hàng đầu của Trung Quốc.

Trường sang tận Hoa Kỳ để tuyển giáo viên và đã nhận Lương Tuấn Anh về từ trường Đại học Princeton nơi anh làm chương trình tiến sĩ.

Giảng viên Lương Tuấn Anh, làm việc ở Thượng Hải từ 2009, nói chuyện với Nguyễn Hùng về lý do anh chọn Thượng Hải và ấn tượng của anh về giáo dục và về thành phố.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.