Cập nhật: 15:19 GMT - thứ sáu, 4 tháng 6, 2010

Kỷ niệm 21 năm sự kiện Thiên An Môn

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Đã 21 năm trôi qua kể từ ngày giới chức Trung Quốc có cuộc đàn áp đẫm máu các sinh viên biểu tình đòi dân chủ trên quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh (4/6/1989).

Ngày nay, Thiên An Môn vẫn là một chủ đề chính trị hết sức nhạy cảm ở Trung Quốc.

Giới chức nước này lo sợ bất cứ đợt kỷ niệm nào về vụ đàn áp cũng có thể đặt ra các thách thức cho đảng Cộng sản cầm quyền.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.