Cập nhật: 15:07 GMT - thứ sáu, 11 tháng 6, 2010

Ngư dân Việt bị thiệt hại vì dầu tràn

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Sự cố dầu tràn trong nhiều tuần qua buộc nhà chức trách vùng duyên hải Vịnh Mexico hạn chế số lượng ngư phủ cũng như thời gian họ được phép đưa tàu ra Vịnh.

Riêng Louisiana là nơi cung cấp 1/3 hải sản cho toàn nước Mỹ, và khi cuộc sống của ngư phủ bị đảo lộn thì ảnh hưởng dây chuyền đang lan tới các vựa thu mua.

Nguyễn Hoàng của ban Việt ngữ đã có mặt tại đây và phỏng vấn bà Theresa Nguyễn, chủ hãng Theresa Seafood Inc., một công ty thu mua hải sản trực tiếp từ các chủ tàu tại miền Nam Louisiana.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.