Cập nhật: 11:41 GMT - thứ hai, 14 tháng 6, 2010

Trò chuyện với ngư phủ ở New Orleans

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tàu cào tôm của nhiều ngư phủ người Việt ở tiểu bang Louisiana đã phải neo ở bến kể từ khi xảy ra vụ tràn dầu trong Vịnh Mexico, vốn được cho là thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử của nước Mỹ.

Họ trông chờ BP thuê đi dọn dầu nhưng trong số khoảng 3.000 tàu chỉ mới có một số có việc làm.

Ngư phủ lâu năm Nguyễn Mười ở New Orleans nói ông lo lắng cho tương lai vì sợ rằng nghề cá có thể bị ảnh hưởng trong nhiều năm tới.

(Quốc Vinh thực hiện - Nguyễn Hoàng trình bày)

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.