Cập nhật: 15:31 GMT - thứ ba, 15 tháng 6, 2010

Nguyễn Hoàng của BBC nói về thảm họa tràn dầu từ Louisiana

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Xung quanh sự cố tràn dầu sau vụ nổ giàn khoan của hãng BP ở ngoài Vịnh Mexico, những tác hại về môi trường từ sự cố đang ngày càng rõ rệt.

Vùng Louisiana, nơi có nhiều người Việt sinh sống là vùng có thể thấy rõ những ảnh hưởng về môi trường và đánh bắt cá.

Nguyễn Hoàng của đài BBC đã có chuyến đi tới Lousiana và nói về những gì anh thấy.

Bài có liên quan

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.