Cập nhật: 10:36 GMT - thứ tư, 16 tháng 6, 2010

Ngành hải sản lo ngại vì tràn dầu

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Lượng hải sản các vựa giảm hẳn từ sau vụ dầu tràn trong vịnh Mexico khiến các nhà phân phối ở New Orleans tính đến chuyện nhập khẩu.

Người ta lo sợ điều đó có thể ảnh hưởng đến thị trường tại Hoa Kỳ khi mà Louisiana từng cung cấp đến 1/3 hải sản cho cả nước.

Giới hữu trách đang tìm mọi cách duy trì ngành hải sản để bảo vệ thương hiệu bằng cách khuyến khích ngư phủ tham gia dọn dầu và tiếp tục đi biển. Theo nhiều cơ quan khác nhau, hải sản của tiể̀u bang này vẫn an toàn, nhưng công chúng chưa chắc đã nghĩ vậy.

(Quốc Vinh và Nguyễn Hoàng thực hiện)

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.