Cập nhật: 15:16 GMT - thứ năm, 17 tháng 6, 2010

Dầu tràn 'gây hại toàn ngành hải sản'

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tổng giám đốc BP Tony Hayward phải ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ liên quan tới sự cố tràn dầu trên vịnh Mexico, một ngày sau khi hãng này đồng ý bỏ ra tới 20 tỷ đô la để bồi thường cho các nạn nhân.

Sự cố hiện nay cũng là nguy cơ lớn cho toàn ngành hải sản của vùng duyên hải tại Vịnh Mexico.

Nguyễn Hoàng của BBC Việt ngữ mới có chuyến công tác tới Louisiana, tiểu bang cung cấp hải sản đáng kể cho toàn nước Mỹ, và có tường thuật sau:

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.