Cập nhật: 17:44 GMT - thứ sáu, 18 tháng 6, 2010

TT Sarkozy cảm ơn BBC

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

TT Pháp Nicolas Sarkozy đang có chuyến viếng thăm London nhằm đánh dấu sự kiện 70 năm tướng Charles de Gaulle lên sóng phát thanh của BBC hiệu triệu người Pháp đứng lên chống lại Phát xít Đức sau khi chính phủ Pháp khi đó đầu hàng nước Đức.

Sau ngày lịch sử 18 tháng 6 năm 1940, chương trình tiếng Pháp trên làn sóng được phát về lục địa châu Âu hàng ngày, tạo kêng thông tin cho phe kháng chiến Pháp.

Phóng viên Nguyễn Giang của BBC Tiếng Việt đã có mặt trong lễ đón tiếp ông Sarkozy tại tòa nhà Broadcasting House của BBC ở London và tường thuật trong bài audio.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.