Cập nhật: 10:30 GMT - thứ hai, 21 tháng 6, 2010

'Rồi sẽ vượt qua'

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Ngư phủ người Việt ở New Orleans, Hoa Kỳ, chỉ gầy dựng lại cơ nghiệp cách đây không lâu sau trận bão Katrina.

Nay nhiều người điêu đứng trước thảm họa dầu tràn, nhưng họ lạc quan ngành ngư nghiệp trong tiểu bang Louisiana rồi sẽ vượt qua.

(Quốc Vinh tường thuật)

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.