Cập nhật: 15:58 GMT - thứ ba, 22 tháng 6, 2010

Chính khách 'được fan tặng quần lót'

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Chính trị gia Charles Zevallos nổi tiếng ở Peru vì được phụ nữ hôn trong các buổi tranh cử, nay tiếp tục được phụ nữ tặng quần lót trong cuộc vận động vào chiếc ghế thị trưởng Maynas.

Các bình luận viên ở thủ đô Lima, cách đó 1.600km thì lại cho rằng kiểu chính trị quần lót cho thấy thêm một bước đi xuống trong chính trị ở vùng này.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.