Cập nhật: 15:04 GMT - thứ ba, 22 tháng 6, 2010

Festival dành cho người máy

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Festival cho người máy (IHOG) được tổ chức tại thủ phủ Cáp Nhĩ Tân của tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc trong các ngày 21-23 tháng Sáu với 17 bộ môn thi đấu.

Robot với chiều cao không quá 60cm có đủ đầu, hai tay và hay chân sẽ thi chạy, đi quyền, đấm bốc hay nhảy múa.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.