Cập nhật: 14:48 GMT - thứ năm, 1 tháng 7, 2010

Tìm ra xương hóa thạch của 'quái vật biển'

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Các nhà nghiên cứu mới đưa ra triển lãm phần xương hóa thạch của một con cá voi cổ với bộ răng khổng lồ và đáng sợ mà họ tìm thấy tại miền nam Peru.

Viết trên tạp chí Nature, các khoa học gia gọi sinh vật có 12 triệu năm tuổi này là 'Leviathan' - tên loài quái vật được coi là chỉ tồn tại trong truyền thuyết và tưởng tượng.

'Quái vật biển' này được cho dài khoảng 17m, và có thể đã tham gia các trận chiến dữ dội với các sinh vật biển khổng lồ cùng thời đó.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.