Cập nhật: 15:58 GMT - thứ ba, 6 tháng 7, 2010

Quan tâm của Anh ở Việt Nam

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Đại sứ Anh ở Việt Nam, ông Mark Kent, nói Việt Nam “đang phát triển rất nhanh” nhưng cần thêm cơ chế để “quan ngại của người lao động được lắng nghe”.

Kênh BBC World News phỏng vấn ngài đại sứ trong bối cảnh Anh quốc quan tâm đến cơ hội đầu tư ở Việt Nam.

Ông Mark Kent nói mặc dù lợi thế lâu nay của Việt Nam là chi phí sản xuất thấp, nhưng khi đã là nước có mức thu nhập trung bình, Việt Nam cần xem xét đâu là lợi thế so sánh về lâu dài.

Ông nói thêm: “Một khi anh đã hướng tới nền kinh tế tri thức, thì anh phải cho phép luồng chảy thông tin, tư tưởng, và tranh luận được tự do nảy nở, đồng thời anh phải khuyến khích người dân học hỏi công nghệ mới, nhất là internet.”

Cuộc phỏng vấn được phát trên kênh BBC World News ngày 02/07/2010.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.