Cập nhật: 15:23 GMT - thứ sáu, 9 tháng 7, 2010

Nga và Mỹ trao đổi gián điệp

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Washington đã trục xuất 10 điệp viên Nga trong một phần thỏa thuận trao đổi tù nhân với Moscow.

Đổi lại, bốn người tù ở Nga vì chuyển tin tình báo cho Anh và Mỹ nay được thả.

Cuộc trao đổi diễn ra tại sân bay ̉ở Vienne, thủ đô Áo.

Mời quý vị nghe bài tường thuật audio.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.