Cập nhật: 17:22 GMT - thứ tư, 14 tháng 7, 2010

Người từng dạy ông Phạm Thanh Bình nói về Vinashin

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Những khó khăn chồng chất của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam,Vinashin, vẫn đang tiếp tục được các chuyên gia bàn tới trong lúc Đảng Cộng sản Việt Nam đã bật đèn xanh để cơ quan điều tra vào cuộc và tìm hiểu trách nhiệm của ông Phạm Thanh Bình, người mới bị đình chỉ chức chủ tịch hội đồng quản trị.

Giáo sư và chuyên gia tư vấn Hà Tôn Vinh là người giảng dạy quản trị doanh nghiệp cho nhiều giám đốc các tập đoàn lớn của Việt Nam trong đó có cả Vinashin.

Ông nói với Nguyễn Hùng của BBC rằng có những nguyên nhân khách quan dẫn tới các vấn đề hiện nay của Vinashin.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.