Cập nhật: 06:16 GMT - thứ tư, 14 tháng 7, 2010

Phỏng vấn TS Trần Công Trục

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Ngày 14/07, Việt Nam và Trung Quốc tổ chức lễ tuyên bố Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa hai bên và các văn bản liên quan chính thức bắt đầu có hiệu lực.

Ba văn kiện về biên giới trên bộ đã được hai bên ký kết tại Bắc Kinh từ tháng 11/2009 sau 35 năm đàm phán. Tuy nhiên Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn nhiều vấn đề về biên giới lãnh thổ cần giải quyết, khó khăn nhất là tranh chấp trên Biển Đông.

Đài BBC nói chuyện với tiến sỹ Trần Công Trục, nguyên tưởng Ban Biên giới Chính phủ (1995-2004).

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.