Cập nhật: 13:31 GMT - thứ hai, 19 tháng 7, 2010

Mưa lớn thử thách đập Tam Hợp

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Mưa to tại Trung Quốc đang khiến cho đập Tam Hợp phải đối mặt với thử thách lớn về khả năng kiểm soát lũ.

Đập Tam Hợp được chính phủ Trung Quốc cho phép xây dựng vào năm 1992, cho dù có phản đối mạnh từ trong nước.

Chính phủ thì nói quyết định xây đập dựa trên các yếu tố là nó sẽ tạo ra nguồn năng lượng lớn và giúp kiểm soát được lũ.

Mưa lớn tại TQ làm ít nhất 146 người thiệt mạng và khoảng 40 người mất tích cho tới nay.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.