Cập nhật: 14:56 GMT - thứ ba, 20 tháng 7, 2010

Thái bỏ tình trạng khẩn cấp ở ba tỉnh

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Chính phủ Thái Lan tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại ba tỉnh phía bắc, nhưng lệnh này vẫn có hiệu lực tại 16 tỉnh khác, trong đó có Bangkok.

Tình trạng khẩn cấp được ban bố hồi tháng Tư nhằm giúp giới chức đối phó với các cuộc biểu tình rộng khắp của phe áo đỏ chống chính phủ.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.