Cập nhật: 15:48 GMT - thứ năm, 22 tháng 7, 2010

Lý Tống thách thức Đàm Vĩnh Hưng

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Luật sư của ông Lý Tống nói ông sẽ tới Nam California, nơi Đàm Vĩnh Hưng có buổi biểu diễn thứ Bảy 24/07, để đối diện ca sỹ này một lần nữa.

Hiện ông Lý Tống đang bị tạm giam và vừa xuất hiện trước tòa ở San Jose trong phiên xử đầu tiên.

Luật sư Nguyễn Tâm nói bằng mọi cách các ủng hộ viên sẽ nộp tiền thế chân để Lý Tống được tại ngoại hầu tra sau phiên xử vào Thứ Sáu.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.