Cập nhật: 14:26 GMT - thứ ba, 27 tháng 7, 2010

London hào hứng chào đón Olympics 2012

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Nước Anh tổ chức gần 1000 địa điểm lễ hội thể thao văn hóa đánh dấu hai năm trước ngày khai mạc Thế vận hội London 2012 với sự kiện Open Weekend 23-25 tháng Bảy.

Bình Khuê tường thuật từ một trong các địa điểm nằm cạnh Làng Olympics London.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.