Cập nhật: 10:57 GMT - thứ tư, 4 tháng 8, 2010

Cọp trắng

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Bốn cọp trắng chào đời tại Sở thú Serengeti, Hodenhagen, Đức.

Như vậy sở thú này nay có 11 con cọp trắng.

Cọp trắng rất hiếm ngoài thiên nhiên do màu lông nổi bật khiến chúng ít có cơ hội sinh tồn.

Người ta ước đoán chưa tới 250 con cọp trắng sống ngoài thiên nhiên.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.