Cập nhật: 15:31 GMT - thứ sáu, 6 tháng 8, 2010

Nói về đàm phán hạt nhân Mỹ Việt

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Sau bài báo của Wall Street Journal về đàm phán hạt nhân giữa Hoa Kỳ với Việt Nam, đã có các ý kiến từ Mỹ và Trung Quốc, đặt các câu hỏi về việc liệu có phải là chính phủ Obama sẽ cho phép Hà Nội tự làm giàu uranium.

Theo một bài trên tờ báo Mỹ, tờ Wall Street Journal, gần đây, một số nghị sĩ Mỹ chỉ trích nếu thỏa thuận sẽ bỏ qua những yêu cầu nghiêm ngặt về việc làm giàu uranium nếu muốn hợp tác hạt nhân mà Hoa Kỳ.

Đây là điều Mỹ vẫn áp đặt cho các đối tác ở Trung Đông.

Nhưng ông Ngô Đặng Nhân, Cục trưởng Cục kiểm soát an toàn bức xạ hạt nhân, Bộ Khoa học và Công Nghệ Việt Nam, đã khẳng định BBC Tiếng Việt không có chuyện bỏ điều khoản này.

Ông cũng khẳng định Việt Nam luôn tuân thủ các công ước quốc tế về năng lượng nguyên tử.

Mời quý vị nghe phỏng vấn với ông Ngô Đặng Nhân hôm 6/8 trong mục audio.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.