Cập nhật: 11:41 GMT - thứ hai, 9 tháng 8, 2010

Lũ lụt ở Pakistan

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Nước lũ đã vượt quá mức nguy hiểm tại một đập cản trọng điểm tại tỉnh Sindh ở miền nam Pakistan.

Các chuyên gia cho biết đập chắn Sukkur bị tràn có nghĩa là tỉnh Sindh đối diện với thiên tai ở mức nghiêm trọng như đã xảy ra ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và tỉnh Punjab.

Trong khi đó thung lũng Swat đã bị cô lập toàn bộ vào cuối tuần, thậm chí trực thăng không thể tiếp cận được vì thời tiết xấu.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.