Cập nhật: 12:46 GMT - chủ nhật, 15 tháng 8, 2010

Tư liệu hình ảnh VJ Day

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tại Anh, Hoàng thái tử Charles và vợ dẫn đầu lễ mừng Chiến thắng Phát xít Nhật (VJ Day) cách đây 65 năm.

Người ta sẽ đặt vòng hoa tại đài liệt sĩ Cenotaph ở London tưởng niệm 30.000 người Anh đã hy sinh ở Viễn Đông.

Trong số hàng trăm ngàn binh sĩ Anh tham chiến ở Viễn Đông trong Đệ Nhị Thế chiến, 12.500 người chết trong các trại tù.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.