Cập nhật: 15:43 GMT - thứ năm, 19 tháng 8, 2010

Phỏng vấn về dự án xe lửa xuyên Á

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Họp tại Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Á châu (ADB) đưa ra kế hoạch xây đường xe lửa xuyên vùng sông Mekong nối 300 triệu dân trong khu vực Đông Nam Á với Nam Trung Quốc.

Các bộ trưởng của Việt Nam, Campuchia, Lào, Trung Quốc, Miến Điện và Thái Lan đã đồng ý về dự án mà văn bản sơ khởi gồm 25 trang.

Ước tính toàn bộ chi phí cho hệ thống hỏa xa xuyên vùng là 1,09 tỷ đô la.

Trả lời BBC Tiếng Việt hôm 19/8, ông Peter Proch, kinh tế gia cao cấp chuyên về giao thông của ABD từ Hà Nội nói về mục tiêu của dự án là ngoài đoạn đường nối Việt Nam với Trung Quốc, các nước còn lại chưa liên kết với nhau bằng hỏa xa, và Lào còn chưa hề có đường xe lửa nào.

Mời quý vị nghe phần âm thanh cuộc phỏng vấn với ông Peter Proch.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.