Cập nhật: 14:57 GMT - thứ ba, 24 tháng 8, 2010

Thủ tướng Pakistan nghe dân than phiền cứu trợ chậm

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Thông điệp mà Thủ tướng Yoysuf Raza Gilan được nghe là đồ cứu trợ được chuyển tới chậm.

Tuy nhiên trong khi tới thị sát vùng hẻo lánh bị nạn, ông nói hiện tại thời tiết đã khá hơn và có thể điều được trực thăng C130 tới để cứu trợ.

Từ khu vực duyên hải ở tỉnh Sindh ở miền Nam tới vùng núi phía bắc, nhiều thách thức vẫn tồn tại cho nỗ lực cứu trợ cho các vùng bị ảnh hưởng.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.