Cập nhật: 15:07 GMT - thứ tư, 25 tháng 8, 2010

Người dân sẽ chịu ảnh hưởng của phá giá tiền đồng

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Giá đô la ở Việt Nam đã luôn ở mức cao trong mấy ngày vừa qua theo sau quyết định cho phép tiền đồng mất giá thêm hai phần trăm so với đô la Mỹ.

Các chuyên gia kinh tế nói đây là điều tất yếu phải xảy ra và tiền đồng vẫn còn cao giá so với đô la Mỹ.

Tiến Sỹ Nguyễn Quang A từ Hà Nội về các nguyên nhân dẫn tới quyết định phá giá tiền đồng của Việt Nam.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.