Cập nhật: 13:27 GMT - thứ năm, 2 tháng 9, 2010

Kẹt xe ở Trung Quốc

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tình trạng ùn tắt trên xa lộ Bắc Kinh-Tây Tạng kéo dài sang đến ngày thứ ba và hiện xe cộ đã nối đuôi nhau trên 120 cây số hôm nay 2/9.

Xa lộ bắt đầu nghẽn hôm thứ Ba ở đoạn gần Bắc Kinh, chủ yếu với xe tải chở than, vì giao thông có vấn đề ở tỉnh Hà Bắc.

Cũng trên xa lộ này chỉ hơn một tuần trước đã bị ùn tắt trong 9 ngày, với xe cộ nối đuôi nhau dài cả trăm cây số.

Khi không chạy xe được người ta phải dùng xe lửa và thế là cũng phải sắp hàng dài để mua vé tại các nhà ga, đài truyền hình CCTV tường thuật.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.