Cập nhật: 14:48 GMT - thứ sáu, 3 tháng 9, 2010

Tàu ngầm 'tàng hình'

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

HMS Astude là chiếc đầu tiên trong ba chiếc tàu ngầm thế hệ mới hiện đang được chế tạo, với phí tổn gần 4 tỉ bảng.

Không rẻ tí nào khi mà ngân sách quốc phòng hàng năm của cả nước chỉ có 38 tỉ bảng.

Nhưng giới chức hải quân nói, với thế hệ tàu ngầm này, nước Anh có thể yên tâm với khả năng quốc phòng trong 30 năm tới, và họ muốn có thêm 6 chiếc nữa.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.