Cập nhật: 15:31 GMT - thứ năm, 9 tháng 9, 2010

Malaysia trục xuất một nhà hoạt động người Việt

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Hôm nay thủ tướng Ba Lan đang thăm chính thức Việt Nam, mà hãng tin nhà nước Ba Lan nói là để tìm kiếm hợp tác kinh tế.

Thế nhưng truyền thông Ba Lan lại tập trung vào chuyện một nhà đấu tranh dân chủ gốc Việt bị trục xuất khỏi Malaysia, mà theo cáo buộc là do đề nghị của Việt nam.

Ông Trần Ngọc Thành, chủ tịch ủy ban bảo vệ lao động người Việt Nam, chính là nhân vật mà báo chí và truyền hình Ba Lan đang nhắc đến.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.