Cập nhật: 12:17 GMT - thứ năm, 16 tháng 9, 2010

Dân Trung Quốc chuộng rượu vang ngoại

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Dân Trung Quốc ngày càng ưa chuộng các loại rượu vang hảo hạng nhập khẩu từ phương Tây, cùng lối sống mà chúng đại diện.

Điều này khiến cho thị trường rượu vang ở TQ đang bùng nổ, với nhu cầu tăng cao cho những nhãn mác nổi tiếng, đặc biệt từ Pháp.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.