Cập nhật: 15:57 GMT - thứ năm, 16 tháng 9, 2010

Đức Giáo hoàng tới Scotland

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã đến Edinburgh, gặp Nữ Hoàng Elizabeth đệ nhị tại Cung Holyrood trước lúc cử hành thánh lễ ngoài trời ở Glasgow.

Đây là chuyến thăm chính thức, kéo dài bốn ngày, tới Anh của một Đức Giáo hoàng kể từ sau khi cố Giáo hoàng John Paul II đến đây vào năm 1982.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.