Cập nhật: 15:26 GMT - thứ sáu, 17 tháng 9, 2010

Đức Giáo hoàng gặp gỡ giới trẻ Anh Quốc

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Đức Giáo hoàng có mặt ở London trong ngày thăm Anh Quốc thứ hai.

Ngài nhận được sự đón chào nồng nhiệt từ các em nhỏ theo Công giáo. Chủ đề mà Ngài tập trung nói chuyện là giáo dục và thanh thiếu niên.

Đức Giáo hoàng cũng có buổi gặp gỡ ngắn với các lãnh đạo và nhân vật thuộc các tôn giáo khác nhau.

Video liên quan

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.