Cập nhật: 14:50 GMT - thứ sáu, 17 tháng 9, 2010

Thợ săn giải nghệ bàn chuyện Cao hổ cốt

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Chia sẻ của anh Trương Công Thủy, người từng hay đi săn thú rừng và biết nấu cao hổ cốt, về vụ chính quyền Hà Nội bắt giữ được một số lượng lớn xương cọp và các loài thú rừng quí hiếm.

Các bản tin được trích dẫn ghi nhận gần 10 bộ xương cọp cùng các bộ phận khác như trên 130 xương bánh chè, hàng trăm kg xương các loài động vật hoang dã.

Bên cạnh đó cũng có các loại sản phẩm đã chế biến bị cho là hàng giả hoặc bị pha chế.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.