Cập nhật: 11:09 GMT - thứ hai, 20 tháng 9, 2010

Phát hiện loài hổ sống trên đỉnh Himalaya

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Đoàn làm phim về lịch sử tự nhiên của BBC mới ghi lại được các thước phim cho thấy bằng chứng đầu tiên về chuyện loài hổ có thể sống và sinh sản tại các độ cao bất ngờ.

Nhóm quay phim đã ghi được hình ảnh của loài hổ sống trên dãy Himalaya, ở độ cao hơn 4000m so với mặt nước biển.

Môi trường sống của hổ vốn thường ở các khu rừng bình thường.

Các chuyên gia cho biết phát hiện này có thể giúp tạo ra một hành lang bảo vệ tốt hơn cho loài hổ vốn đang bị đe dọa trên toàn châu Á.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.