Cập nhật: 13:58 GMT - thứ tư, 29 tháng 9, 2010

Đất lở tại Mexico chôn vùi nhiều gia đình và nhà cửa

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Trận đất lở tại vùng hẻo lánh ở bang Oaxaca tại Mexico lúc đầu làm người ta hoảng hốt tin rằng số người bị chôn vùi lên tới 500.

Tuy nhiên, sau những nhân viên cứu hộ tới được thị trấn Santa Maria Tlahuitoltepec, con số nạn nhân thật không cao như vậy.

Mặc dù vậy, các nhân viên cứu hộ và người dân địa phương vẫn cố gắng tìm kiếm trong đống bùn đất và nhà cửa đổ nát với hy vọng giải thoát được cho những người có thể bị chôn vùi.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.