Cập nhật: 14:50 GMT - thứ tư, 6 tháng 10, 2010

Hungary lo dọn bùn đỏ độc hại

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Các nhân viên cứu hộ khẩn cấp Hungary đang tìm cách dọn dẹp và ngăn chặn đợt bùn tràn từ một nhà máy sản xuất nhôm chảy xuống các dòng sông lớn, trong đó có sông Danube.

Giới chức Hungary nói sẽ phải mất hàng chục triệu dollar và ít nhất một năm mới có thể khắc phục những thiệt hại do vụ tràn bùn đỏ công nghiệp độc hại gây ra.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.