Cập nhật: 11:54 GMT - chủ nhật, 10 tháng 10, 2010

'Con đường gốm sứ' Yên Phụ đi vào Kỷ lục Guinness

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Dự án con đường gốm sứ tại Yên Phụ dài 810 mét với diện tích 1570 mét vuông được đưa vào Kỷ Lục Guinness Thế giới.

Sự án là nỗ lực kết hợp được cả nghệ sĩ Việt Nam và các nghệ sĩ quốc tế, nhằm hướng tới dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.