Cập nhật: 10:14 GMT - thứ hai, 18 tháng 10, 2010

Siêu bão Megi đổ bộ vào Philippines

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Siêu bão Megi đã đổ bộ vào phía bắc Philippines trưa hôm 18/10 với sức gió lên tới 225km/h, gây nhiều thiệt hại nặng nề.

Megi là cơn bão thứ 10 và mạnh nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay.

Các quan chức đã cảnh báo sẽ có biển động mạnh và có nguy cơ lũ quét, lở đất và nhiều rủi ro khác vì bão.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.