Cập nhật: 15:16 GMT - thứ hai, 18 tháng 10, 2010

Đe dọa an ninh lớn nhất tới Anh Quốc là gì?

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Chiến lược an ninh quốc gia mới của Anh xác định khủng bố quốc tế và chiến tranh mạng là các mối đe dọa nghiêm trọng nhất tới đất nước.

Lãnh đạo trung tâm tình báo GCHQ trước đó cảnh báo rằng các cuộc tấn công mạng của các chính phủ và các tổ chức đang tạo ra nguy hiểm nghiêm trọng cho hệ thống máy tính của Anh.

Chiến lược an ninh mới này là phần đầu tiên của bản đánh giá quốc phòng mà sẽ chứng kiến việc cắt giảm chi tiêu cho các lực lượng vũ trang của Anh - là một phần trong việc giảm bớt thâm hụt ngân sách của đất nước.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.