Cập nhật: 15:13 GMT - thứ tư, 20 tháng 10, 2010

Vợ cũ blogger Điếu Cày nói chồng tiếp tục bị giam, nhà bị khám

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Blogger Điếu Cày, tức Nguyễn Văn Hải, đã có quyết định bị giam giữ thêm nữa, vợ cũ của ông nói với BBC.

Bà Dương Thị Tân nói ông Hải bị giữ tiếp "theo điều 88", tức tội tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên công an Việt Nam không cho bà biết ông Hải sẽ còn bị giam giữ trong bao lâu.

Bà Tân cũng nói công an đã khám cả nhà của ông Hải và nhà bà cho dù cả hai nhà này đã bị khám khi ông Hải bị bắt trong lần trước và sau đó bị kết án 2,5 tù giam vì tội trốn thuế, tội mà bà Tân nói là không có thật.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.