Cập nhật: 10:29 GMT - thứ sáu, 22 tháng 10, 2010

Giáo sư Thượng Hải nói về EXPO và Trung Quốc

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Viện Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương ở Thượng Hải là một trong những viện nghien cứu có tiếng ở Trung Quốc.

Viện đã tham gia vào nghiên cứu khả thi để mang Triển lãm Quốc tế EXPO về Thượng Hải từ cách đây 20 năm.

Bấm EXPO Thượng Hải đã thu hút được hơn 68 triệu người tới thăm tính tới ngày 21/10/2010.

Giáo sư Lưu Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương, nói với Nguyễn Hùng về viện của ông, về EXPO và Trung Quốc.

Phỏng vấn được thực hiện trong chuyến đi tới Thượng Hải hồi tháng Năm năm 2010.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.