Cập nhật: 13:14 GMT - thứ tư, 27 tháng 10, 2010

Gốc rễ của vụ Cồn Dầu?

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tin cho biết vào cuối giờ chiều hôm nay, phiên xử của tòa án quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, đã kết thúc với mức án tù giam 12 tháng cho ông Nguyễn Hữu Minh, 9 tháng cho bà Phan Thị Nhẫn.

Ba người khác - Lê Thanh Lâm, Trần Thanh Việt, Nguyễn Thị Thế, bị án 9 tháng nhưng hưởng án treo. Ông Nguyễn Hữu Liêm nhận 12 tháng tù treo.

Được biết đề nghị của một số thân nhân bị cáo muốn mời Văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ đại diện cho họ trước tòa đã bị bác. Ngay sau phiên tòa, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ nói với BBC rằng theo ông, nguyên nhân sâu xa của vụ việc là vấn đề đất đai.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.