Cập nhật: 13:49 GMT - thứ tư, 27 tháng 10, 2010

Dân biểu Sanchez ‘hít đất’ được bao nhiêu lần?

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Vào ngày thứ Bảy 23/10, tức chỉ 10 hôm trước ngày bầu cử giữa kỳ, bà Loretta Sanchez, dân biểu liên bang đương nhiệm, người hiện đang ra tranh cử để giữ ghế tại địa hạt 47, đã tới thăm một võ đường taekwondo ở Garden Grove, Quận Cam California trong chương trình đi vận động cử tri.

Võ sư Trương Văn Hai từ Trung tâm Taekwondo Việt Nam, đã hỏi trong số võ sinh xem ai nằm sấp chống tay (push-up) giỏi và đã có một thiếu niên khá cao to xuất hiện.

Sau đó võ sư Hai đã kiểm tra thể lực của bà Sanchez bằng cách thách đố bà "hít đất" 10 lần.

Bà Sanchez không ngần ngại và tuân lệnh võ sư trước sự chứng kiến và cổ vũ của hàng chục võ sinh.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.