Cập nhật: 11:03 GMT - thứ sáu, 29 tháng 10, 2010

Núi lửa Indonesia lại phun thêm đợt mới

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Núi lửa Merapi ở Indonesia phun thêm nham thạch vào sáng thứ Sáu 29/10, khiến các cư dân lại phải đi sơ tán.

Hơn 40 ngàn người đã rời đi hoặc được sơ tán khỏi các triền núi Merapi trong những ngày qua.

Các đợt phun núi lửa vừa qua đã làm 32 người chết và khiến các ngôi làng xung quanh bị bao trùm trong tro bụi.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.